Zagotovitev likvidnostih sredstev v gospodarstvu

Naši svetovalci Unija Consulting so na enem mestu pripravili hitri pregled razpisov in kreditov, ki so na voljo za lajšanje posledic koronavirusa in financiranja investicij za ohranitev stabilnosti v gospodarstvu. Preverite kakšne možnosti imate. Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na info@unija.com ali telefonski številki 01 360 20 13.

Datum zadnje objave v preglednici: 20. 7. 2020

Namen Obratna sredstva MORATORIJ
Program P1 plus 2020 -Garancije za zavarovanje bančnih kreditov z znižano obrestno mero P7R – obmejna problematična področja MSP9-ZO – financiranje poslovanja MSP9 – financiranje poslovanja mikro, malih in srednjih podjetij SDMKV-ZO – neposredno financiranje podjetji v času izbruha Covid-19 SDMKV – neposredno financiranje podjetji v času izbruha Covid-19 Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma (Turizem 1) ZDLGPE – Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 ZIUZEOP – Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo
Finančna institucija SPS (Slovenski podjetniški sklad) SPS (Slovenski podjetniški sklad) SID banka (Slovenska izvozna banka) SID banka (Slovenska izvozna banka) SID banka (Slovenska izvozna banka) SID banka (Slovenska izvozna banka) SID banka (Slovenska izvozna banka) Preko komercialnih bank – garancija države Banke pri kateri ima pravna oseba najet kredit
Višina financiranja
  • do 100.000 EUR za mikro in majhna podjetja,
  • do 200.000 EUR srednje velika podjetja.
od 5.000 do 25.000 EUR. Od 100.000 do 7.000.000 EUR od 100.000 do 7.000.000 EUR Od 100.000 do 7.000.000 EUR
  • od 100.000 EUR – 7 milijonov EUR (MSP),
  • do 12 milijonov za velika podjetja.
  • od 100.000 EUR do 7 milijonov EUR (MSP),
  • do 20 milijonov za velika podjetja.
Do 10 % prihodkov od prodaje in ne sme presegati višine zneska stroškov dela za leto 2019. Ne glede na višino.
Osnovni pogoji Ročnost do 5 let, do 6 mesecev moratorija, obrestna mera 6-mesečni EURIBOR + 0,5 % – 1 %. Ročnost od 1 do 5 let, do 6 mesecev moratorija, 1,1% fiksna obrestna mera. Ročnost od 2 do 8 let, 1/2 ročnosti moratorija, obrestna mera nižja od tržnih Ročnost od 2 do 12 let, do 1/2 ročnosti kredita moratorija, obrestna mera nižja od tržnih. Ročnost od 1 do 8 let, 1/2 ročnosti moratorija, skladno z izračunom obrestne mere Evropske komisije + 1 odstotek Ročnost od 2 do 12 let, do 1/2 ročnosti kredita moratorija, obrestna mera nižja od tržnih. Ročnost od 2 do 12 let, do 1/2 ročnosti kredita in ne več kot 5 let moratorija, obrestna mera nižja od tržnih. Ročnost 5 let, kreditojemalec bo plačeval letno premijo za poroštvo, ki je odvisna od velikosti podjetja in obdobja posojila (med 0,25 – 2% od vsakokratne glavnice kredita), ter vključenost v sistem obveznega večstranskega pobota. Ne glede na pogodbeno ročnost, do 12 mesecev moratorija na glavnico in obresti.
Višina pomoči/ zavarovanja Od 60 % do 80 % vrednosti bančnega kredita za obratna sredstva Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR do 85 % celotnih stroškov do 85 % celotnih stroškov do 85 % celotnih stroškov Status pomoči “de minimis” v obliki nižje obrestne mere do 85 % celotnih stroškov Višina poroštva je do 70 % glavnice kredita za velika podjetja in do 80 % glavnice kredita za mikro, majhna ali srednja podjetja /
Upravičenci Podjetje ima vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas in manj kot 250, letni promet ne presega 50 milijonov EUR, bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR. Podjetje ima vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas in manj kot 250, letni promet ne presega 50 milijonov EUR, bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR. Podjetje posluje najmanj 2 leti, podjetje ima v zadnjem poslovnem letu v povprečju najmanj 2 zaposlena Podjetje posluje najmanj 2 leti, podjetje ima v zadnjem poslovnem letu v povprečju najmanj 2 zaposlena. Podjetje posluje najmanj 2 leti, podjetje ima v zadnjem poslovnem letu v povprečju najmanj 2 zaposlena Podjetje posluje najmanj 2 leti, podjetje ima v zadnjem poslovnem letu v povprečju najmanj 2 zaposlena. Podjetje posluje najmanj 2 leti, podjetje ima v zadnjem poslovnem letu v povprečju najmanj 2 zaposlena. Pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v RS. Pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v RS.
Drugi pogoji V preglednici so predstavljeni glavni pogoji. Vsi ostali pogoji so objavljeni na spodnji povezavi (Vir).
Vir https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/687-ukrepi-slovenskega-podjetniskega-sklada-za-omilitev-posledic-koronavirusa https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-poslovanja-msp-msp-9-zo https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-poslovanja-msp-msp-9 https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-poslovanja-msp-msp-9-zo https://www.sid.si/novice/ublazitev-financnih-posledic-sirjenja-virusa-sars-cov2-v-gospodarstvu http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8190 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8197

Namen Investicije
Program Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma (Turizem 1) Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (Naložbe 1) Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (Naložbe 2) P1 plus 2020 – Garancije za zavarovanje bančnih kreditov z znižano obrestno mero P7R – obmejna problematična področja
Finančna institucija SID banka (Slovenska izvozna banka) SID banka (Slovenska izvozna banka) SID banka (Slovenska izvozna banka) SPS (Slovenski podjetniški sklad) SPS (Slovenski podjetniški sklad)
Višina financiranja Od 100.000 EUR do 20 milijonov EUR. Od 100.000 EUR do 10 milijonov EUR Od 100.000 EUR do 10 milijonov EUR Do 1,25 milijona EUR Od 5.000 do 25.000 EUR
Osnovni pogoji Ročnost od 6 do 30 let, ne več kot 5 let moratorija, obrestna mera nižja od tržnih. Ročnost od 6 do 20 let, ne več kot 5 let moratorija, obrestna mera nižja od tržnih Ročnost od 6 do 20 let, največ 5 let moratorija, obrestna mera nižja od tržnih.. Ročnost do 10 let, do 2 leti moratorija, obrestna mera 6-mesečni EURIBOR + 0,5 % – 1 % Ročnost od 1 do 5 let, do 6 mesecev moratorija, obrestna mera 1,1% fiksna
Višina pomoči/ zavarovanja Do 85 % celotnih stroškov. Do 85 % celotnih stroškov Do 75 % celotnih stroškov. Za kredit lahko zaprosi tudi tuje podjetje s sedežem v EU s podružnico v Sloveniji. Od 60 % do 80 % vrednosti bančnega kredita za obratna sredstva Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.
Upravičenci Podjetje posluje najmanj 2 leti;  podjetje ima v zadnjem poslovnem letu v povprečju najmanj 2 zaposlena. Podjetje posluje najmanj 2 leti; Podjetje ima v zadnjem poslovnem letu v povprečju najmanj 2 zaposlena Podjetje mora izpolnjevati enega ali več standardov družbene odgovornosti Podjetje ima vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas in manj kot 250; Letni promet ne presega 50 milijonov EUR; Bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR Podjetje ima vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas in manj kot 250; Letni promet ne presega 50 milijonov EUR; Bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR
Drugi pogoji V preglednici so predstavljeni osnovni pogoji. Vsi ostali pogoji so objavljeni na spodnji povezavi (Vir).
Vir https://www.sid.si/novice/ublazitev-financnih-posledic-sirjenja-virusa-sars-cov2-v-gospodarstvu https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/687-ukrepi-slovenskega-podjetniskega-sklada-za-omilitev-posledic-koronavirusa

ℹ️ Želite prejemati koristne informacije in nasvete s področja računovodstva, davkov in kadrov? Prijavite se na naša e-obvestila