Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
25. septembra, 2017

Priopćenje Ministarstva financija vezano za licenciranje računovođa

U nastavku prenosimo tekst priopćenja:

”Ministarstvo financija vezano za upite u svezi uređenja računovodstvene profesije očituje se kako slijedi: Zakonom o računovodstvu (Narodne novine, broj 78/15) u članku 7. stavku 4. određeno je: „(4) Ako poduzetnik povjeri obavljanje računovodstvenih poslova i funkcije računovodstva drugim pravnim ili fizičkim osobama one moraju biti licencirane za obavljanje tih poslova na temelju posebnog zakona. Poduzetnik ostaje u potpunosti odgovoran za povjerene poslove, kao i za nesmetano obavljanje nadzora od strane nadzornih tijela.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (Narodne novine, broj 120/16) rok za stupanje na
snagu predmetne odredbe produžen je s 1. siječnja 2018. na 1. siječanj 2019. godine kako bi se osiguralo dodatno
vrijeme za izradu analiza i mogućih rješenja uređenja računovodstvene profesije.
Ministarstvo financija, kao stručni nositelj izrade propisa u području računovodstva, osnovat će radnu skupinu u čiji
rad će uključiti predstavnike svih zainteresiranih strana, uključujući i predstavnike računovodstvene struke. Zadatak
radne skupine će biti analiza cjelokupnog tržišta računovodstvenih usluga u Republici Hrvatskoj, usporedba s ostalim
državama članicama te izrada prijedloga rješenja u svezi licenciranja koje će uvažavati procjenu učinaka predloženog
rješenja na gospodarstvo i postojeće tržište računovodstvenih usluga.
“Glavni cilj rada Ministarstva financija, u ovom području, bit će daljnje razvijanje konkurentnosti i kvalitete
računovodstvene struke te poticanje zapošljavanja.”
Izvor: RRIF, službene stranice Ministarstva financija