Prijava na jesenski posvet

Na webinarju bomo pojasnili, kako delujejo tri inšpekcijske službe (delovna, tržna in davčna inšpekcija) ter s poudarkom na praktičnih izkušnjah prikazali potek inšpekcijskih postopkov, preteklo statistiko in obete za naprej, možnosti, ki jih imajo zavezanci v postopkih, ter opozorili na najpogostejša tveganja, ki se jim je mogoče izogniti.

Vabljeni v našo družbo!


info@unija.com