Pridobite subvencijo za zaposlovanje na zelenih delovnih mestih
22. avgusta, 2022

Pridobite subvencijo za zaposlovanje na zelenih delovnih mestih

Delodajalci lahko za zaposlitev brezposelnih oseb na zelenih delovnih mestih za nedoločen čas pridobite subvencijo v višini 680 EUR na mesec. Čas izplačevanja subvencije je 12 mesecev.

Subvencijo lahko pridobite delodajalci iz »zelenih« dejavnosti oziroma delodajalci, ki zaposlujete delavce v »zelenih« poklicih:

  • delodajalci iz dejavnosti, kot na primer gozdno-lesna veriga, ekološko kmetijstvo, učinkovita raba naravnih virov, proizvodnja energije iz obnovljivih virov, povečanje energetske učinkovitosti, trajnostni turizem ali iz drugih dejavnosti, ki prispevajo k ciljem na področju podnebnih sprememb,
  • delodajalci, ki zaposlujete delavce v poklicih, kot na primer mizar, gozdar, montažer, inženir, serviser, strokovnjak za okolje ali kakšen podoben poklic, katerega delo je okoljsko prijazno.

Javno povabilo je odprto do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 6. 2024.

Več informacij lahko pridobite na spletni strani Zavoda za zaposlovanje ali na elektronskem naslovu zelenadm@ess.gov.si.