Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
19. decembra, 2018

Prelazak na dvojno računovodstvo od 1.1.2019.

Ministarstvo finansija i organi državne administracije usaglasili su se da se prosto knjigovodstvo ukida za određene grupe preduzetnika. Država želi da podigne kvalitet poslovanja svih poslovnih entiteta.

Prelazak sa prostog na dvojno računovodstvo biće obaveza od 1.1.2019. godine. Trenutno se pretpostavlja da će se ta odluka odnositi na sve preduzetničke delatnosti koje vode poslovne knjige i nalaze se u sistemu samooporezivanja ili u sistemu lične zarade. Jedino će biti izuzeti preduzetnici koji porez plaćanju paušalno (tzv. paušalci) i preduzetnici poljoprivrednici.

Prelazak sa prostog na dvojno računovodstvo će nekim preduzećima verovatno predstavljati problem. Najpre zbog potrebnog vremena za usklađivanje sa svim obavezama. Međutim, na duge staze će im doneti mnogo koristi.

Šta je prosto računovodstvo

Prosto računovodstvo je do sada bilo većinski korišćeno u odnosu na dvojno računovostvo. Najpre zato što prosto računovodstvo predstavlja evidentiranje promena na samo nekim vrstama sredstava i izvora sredstava, odnosno evidentiranje ograničenog broja poslovnih događaja.

Finansijski rezultat se utvrđuje tako što se sačinjava popis svih obaveza i potraživanja, kao i imovine na početku i na kraju poslovnog perioda. Ovo čini prosto računovodstvo lakšim za upotrebu, ali koristi su minimalne. Kolike god da je širine i obima Vaše poslovanje, usled ovako ograničenog knjiženja, ne možete precizno da utvrđujete stanje, tok i kvalitet poslovanja.

Zbog ovakvog ograničenog knjiženja, sistem prostog računovodstva onemogućava tačno utvrđivanje ukupnih sredstava i izvora sredstava. Samim tim, u startu sebi otežavate npr. izradu kvalitetnog biznis plana.

Finansijske institucije (banke…) takođe ne mogu na pravi način da utvrde vašu likvidnost i solventnost u slučaju finansijskog kreditiranja. Po državu su koristi oporezivanja pod znakom pitanja jer ne postoji adekvatna kontrola i moguć je prikaz krivog stanja na kraju godine, samim tim i iskaz umanjenog poreza u poreskom bilansu.

Šta je dvojno knjigovodstvo i zašto je bolje od prostog

Za razliku od prostog računovodstva, dvojno računovodstvo obuhvata sve poslovne događaje. Na taj način stičete mnogo bolji uvid u stanje, tok i kvalitet poslovanja. Finansijski rezultat se utvrđuje kao razlika prihoda i rashoda.

Glavna karakteristika dvojnog računovodstva jeste dvostrani pregled i zapisivanje poslovnih promena. Tačnije, postoji dugovna i potražna strana i svaka promena upisuje se u hronološku evidenciju koja se naziva dnevnik.

Između dve strane uvek mora da postoji ravnoteža, i upravo to čini ovaj sistem mnogo tačnijim i sigurnijim. Na kraju, sve poslovne promene se sumiraju u tzv. glavnu knjigu. Postoje i pomoćne evidencije, kao što su analitički pregledi dugovanja dobavljačima, potraživanja od kupaca itd.

Dakle, sistem dvojnog računovodstva je mnogo detaljniji, a ujedno i tačniji od sistema prostog računovodstva.

Koji su prvi koraci za prelazak na dvojno računovodstvo

  1.    Najpre treba da odradite detaljan popis robe po nabavnim i prodajnim cenama.
  2.    Ako ste preduzetnik/preduzetnica u sistemu PDV-a, morate da izračunate i obračunate PDV u zalihama robe zaključno sa 31.12.2018. godine (maloprodaja mora da obračuna PDV, veleprodaja ne mora). Ta suma prodajne vrednosti + PDV će se uzimati kao osnovica za početak vođenja knjiga po dvojnom računovodstvu.
  3.    Utvrdite tačno stanje novčanih sredstava na računima (i dinarskim i deviznim).
  4.    Odradite popis obaveza. To znači da morate utvrditi dug prema svakom dobavljaču (u trenutku popisa), zatim neplaćene poreze, doprinose i neto plate radnika… Dakle, sva finansijska dugovanja koja imate, morate precizno zabeležiti prilikom popisa.
  5.    Zabeležite sva dugovanja prema svom preduzeću – pojedinačna dugovanja kupaca, nevraćene pozajmice, potraživanja za subvencije, nerefundirana bolovanja…
  6.    Popišite sva osnovna sredstva i opremu.
  7.        Pored popisa sredstava i opreme, morate da nabavite i podatke o njihovoj nabavnoj, otpisanoj i sadašnjoj vrednosti. Ove podatke možete da pronađete u obračunu amortizacije za 2018. godinu.

Verovatno vam deluje da ima previše obaveza, ali budite sigurni da ćete imati mnogo koristi u globalu. Ukoliko vam je potreban savet ili pouzdani partner koji će vam pomoći da sigurno pređete na dvojno računovodstvo, obratite nam se putem stranice za kontakt ili formulara za brzi kontakt.

Takođe, ne zaboravite da se prijavite na naše e-vesti, kako biste uvek bili u toku sa najnovijim vestima iz sveta računovodstva i zakonodavstva.