Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
7. avgusta, 2017

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

U Narodnim novinama br.73/2017. od 26.07.2017. objavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja
evidencije o radnicima.
Pravilnikom se propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima, ako drugim propisom nije drukčije
uređeno.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o
radnicima (Nar. nov., br. 32/15. i 97/15.).
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. rujna 2017., a može se vidjeti na linku:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_73_1773.html 

izvor: RRIF, Narodne novine