Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
29. oktobra, 2018

Potrebujete finančne vire za zagon ali širitev vašega podjetja?

Evropska komisija že nekaj časa ponuja dostop do spletne strani, ki (bodočim) podjetnikom in družbam, omogoča lažji dostop do informacij glede možnosti različnih vrst financiranja tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah Evropske Unije. Podjetja lahko najdejo več kot 100 milijard evrov finančnih virov za obdobje 2014- 2020 skozi različne programe EU.

Trenutno so v Sloveniji dostopni različni viri financiranja s strani različnih bank in skladov.

Prav tako lahko samostojni podjetniki, ki se boste prvič vpisali v Poslovni register Slovenije, uveljavljate delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ne pa za zdravstveno zavarovanje). S tem želi država zmanjšati obremenitev samozaposlenih oseb na začetku njihove podjetniške poti.

Samozaposlitev spodbuja tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ki trenutno ponuja spodbude za:

  • mlade podjetnike in podjetnice ter
  • ženske podjetnice.

Še vedno pa so na voljo različne spodbude v obliki subvencij in povračila prispevkov delodajalca za zaposlitev oseb v okviru delovnega razmerja za določen ali nedoločen čas. Več si lahko preberete na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.