Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
18. decembra, 2020

Potrebujete dodatna likvidna sredstva?

Tokrat predstavljamo javni razpis, ki ga ponuja Slovenski podjetniški sklad v okviru P72-2020. Namen P72-2020 je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

P72-2020 omogoča:

 • Od 5.000 € do 25.000 €
 • Ročnost kredita je od 2 do 5 let.
 • Moratorij do ½ ročnosti kredita.
 • Obrestna mera: 6-mesečni EURIBOR + 0,8%.

Pogoji, ki jih morate mikro, mala in srednje velika podjetja izpolnjevati za prijavo na razpis, so naslednji:

 • Podjetje mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.
 • Na njegovo poslovanje je vplival izbruh nalezljive bolezni COVID-19.
 • Podjetje ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko najmanj 6 mesecev.
 • Podjetje ne sme biti v težavah.
 • Nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih obveznosti FURSa.
 • Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor.
 • Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo.

Prijave na razpis so odprte do 7. 12. 2021.

Za vsa vprašanja povezana v zvezi s postopkom prijave ali priprave potrebne dokumentacije, vam z veseljem pomagamo finančni svetovalci UNIJA CONSULTING d.o.o. na 01 360 20 13 oziroma info@unija.com.

 

Spremljajte naše novice na temo aktualnih ugodnih kreditov na https://unija.com/sl/vse-novice/

https://unija.com/wp-content/uploads/2020/12/Dejan-Kaligaro-in-Blaz-Slemic-e1608129665419.png