Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
16. decembra, 2020

Potrebujete dodatna likvidna sredstva?

V tej novici zopet predstavljamo ugodne kredite za likvidna sredstva, ki jih nudi SID banka. V ponedeljek smo predstavili programa MSP9 in MSP9-ZO (začasni okvir), tokrat pa bomo predstavili ugodnosti in pogoje za SDMKV in SDMKV-ZO.

SDMKV in SDMKV-ZO sta programa usmerjena k reševanju likvidnostnih težav podjetij, ki so se znašla v neugodnem položaju zaradi posledic epidemije korona-virusa. Kredit lahko družbe uporabite za kritje:

  • nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev;
  • nabavne vrednosti materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga in
  • stroškov dela, pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020.

Programa se v nekaterih specifikacijah razlikujeta, največja razhajanja so pri znesku samega kredita, ročnosti kredita in družbah, ki ga lahko koristijo.

SDMKV SDMKV-ZO
Lahko ga koristijo mala, srednja in velika podjetja. Lahko ga koristijo samostojni podjetniki mala, srednja in velika podjetja ter zadruge.
Od 100.000 € do 7 milijonov € (na MSP) oziroma do 12 milijonov (na veliko podjetje). Od 100.000 € do 7 milijonov €.
Ročnost kredita od 2 do 12 let. Ročnost kredita od 1 do 8 let.
Moratorij do ½ ročnosti kredita. Moratorij do ½ ročnosti kredita.

.

Pri pogojih, ki jih morajo družbe izpolnjevati, da lahko koristijo SDMKV In SDMKV-ZO je prav tako nekaj sprememb med programoma. Osnovni pogoji so predstavljeni v naslednjem odstavku, za vse dodatne pogoje, ki spremljajo ta dva programa, pa dobite več informacij na povezavi.

Osnovni pogoji za koriščenje kreditov SDMKV ter SDMKV-ZO:

  • Podjetje z isto davčno številko posluje najmanj 2 leti in je imelo v zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj 2 zaposlena.
  • Ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji.
  • Podjetje ni v postopku zaradi insolventnosti.

Rok za oddajo vlog za program SDMKV-ZO je 30. 6. 2021, SDMKV pa je na voljo do porabe sredstev.

Za vsa vprašanja povezana v zvezi s postopkom prijave ali priprave potrebne dokumentacije, vam z veseljem pomagamo finančni svetovalci UNIJA CONSULTING d.o.o. na 01 360 20 13 oziroma info@unija.com.

 

Spremljajte naše novice na temo aktualnih ugodnih kreditov na https://unija.com/sl/vse-novice/

https://unija.com/wp-content/uploads/2020/12/Dejan-Kaligaro-in-Blaz-Slemic-e1608129665419.png