Poslovno in finančno svetovanje2020-01-24T10:15:51+01:00

Poslovno in finančno svetovanje

Storitve finančnega in poslovnega svetovanja nudimo v vseh fazah življenjskega cikla podjetja, razumemo poslovanje, poznamo prave rešitve in imamo ekipo s strokovnim znanjem in izkušnjami.

DOLŽNIŠKO FINANCIRANJE

Pomoč podjetjem pri pridobivanju novih posojil, reprogramu obstoječih posojil, nadomestitvi obstoječih posojil z ugodnejšimi posojili ter iskanju možnosti financiranja z alternativnimi finančnimi instrumenti

Priprava predloga optimalne strukture financiranja
Prispevki za socialno varnost
Ureditev potrebne dokumentacije za banke in ostale finančne institucije(izdelava planov poslovanja, investicijskih projektov in drugih dokumentov potrebnih za banke)
Pregled in analiza kreditnih in ostalih ponudnikov in izbira najugodnejšega vira financiranja (bančni kredit, druge oblike dolžniškega financiranja, alternativni finančni instrumenti)
Zastopanje in vodenja pogajanj z bankami in ostalimi finančnimi institucijami
PRIDOBIVANJE LASTNIŠKIH IN OSTALIH VIROV FINANCIRANJA

Iskanje potencialnih investitorjev in izvedba transakcije pridobivanja tovrstnih virov (dokapitalizacije, mezzanin financiranje)

Izdelava načrtov poslovanja, izdelava ocene vrednosti podjetja in ocena vrednosti lastniškega deleža
Izdelava predloga strukture transakcije
Pregled in analiza možnih investitorjev in ponudnikov financiranja
Priprava predstavitvenega gradiva za potencialne investitorje (teaser, prospekt), in priprava podatkov za potencialne investitorje (data room)
Izvedba sestankov med lastniki in potencialnimi investitorji in izvedba pogajanj
Analiza in ocena pridobljenih ponudb investitorjev
Vodenje in svetovanje pri izvedbi in zaključku transakcije 
FINANČNO IN POSLOVNO PRESTRUKTURIRANJE DRUŽBE

Pomoč pri izvedbi finančnega in poslovnega prestrukturiranja vključuje ukrepe izvensodnega (prostovoljnega ) prestrukturiranja in ukrepe prestrukturiranja v okviru insolvenčne zakonodaje (preventivno prestrukturiranje, prisilna poravnava).

Izdelava strategij in načrtov poslovnega in finančnega prestrukturiranja
Izdelava predlogov in pomoč pri izvedbi dezinvestiranja
Izdelava predlogov za dodatno financiranje in prestrukturiranje obstoječih dolgov
Možnost zastopanja in vodenja pogajanj z upniki v postopkih izvensodnega in sodnega prestrukturiranja
Vodenje in svetovanje pri postopkih prestrukturiranja do zaključka transakcije
FINANČNI SKRBNI PREGLED POSLOVANJA

Storitev popolnega skrbnega pregleda podjetja s čimer zainteresiranim strankam omogočimo vpogled v pravni status, finančno stanje in identifikacijo ključnih tveganj podjetja. Več o skrbnem pregledu (Due Diligence) si preberite tukaj.

Pregled finančnih izkazov in ostalih računovodskih evidenc
Neodvisna ocena finančnega položaja podjetja
PREGLED POSLOVANJA ZA POSOJILODAJALCE (IBR)

Z neodvisnim pregledom poslovanja podjetja posojilodajalci pridobijo objektivne informacije za sprejemanje odločitev v zvezi z obstoječimi in novimi terjatvami do podjetja.

Izdelava analize poslovanja in obstoječega stanja podjetja
Presoja projekcij in načrtov poslovanja
Predlog ukrepov v zvezi z terjatvami posojilodajalcev do podjetja
Predlog ukrepov v zvezi z dodatnimi posojili
IZDELAVA POSLOVNEGA IN FINANČNEGA NAČRTA TER OCENJEVANJE INVESTICIJSKIH NAČRTOV IN PROJEKTOV

Osnova za sprejem poslovnih odločitev v podjetju in pomoč pri odločitvi potencialnim investitorjem in bankam,…

...je kvalitetno in strokovno pripravljen poslovni in finančni načrtpodjetja ali projekta. Vsebino in strukturo prilagajamo konkretnim potrebam podjetja in namenu izdelave, pri čemer ne gre zanemariti dejstva, da je potrebno poleg osnovnih karakteristik načrta v obzir vzeti tudi analizo okolja, izpostaviti ključna tveganja in le ta minimizirati s sprejetim akcijskim načrtom upravljanja s tveganji.
OPTIMIZACIJA STROŠKOV

Poznate 5 korakov do povišanja dobička? V računovodski hiši Unija jih poznamo! Skrivnost ni vedno le v povečanju prodaje, ampak tudi v znižanju stroškov. Naši strokovnjaki vam s pomočjo analize optimizacije stroškov pomagajo ugotoviti, kje lahko prihranite, predlagajo ukrepe in jih z vašo pomočjo tudi izvedejo.

PREVERITE KAKO
PRENOS

Želite odpreti
podjetje v tujini
(pa ne veste kje začeti)?

POKLIČITE NAS ZA POMOČ
Vas zanima prodaja podjetja in prenos poslovanja? Želite vedeti kakšen je v resnici postopek? 

Za vas smo pripravili priročnik z vsemi potrebnimi informacijami.

PRENESITE PRIROČNIK

Zadnje novice iz poslovno finančnega sveta

Preverite, kako
lahko Unija
pomaga vam!

KONTAKTIRAJTE NAS
HITRI KONTAKT
×