Poskusno delo v pogodbi o zaposlitvi za določen čas
21. decembra, 2023

Poskusno delo v pogodbi o zaposlitvi za določen čas

Novela Zakona o delovnih razmerjih po novem določa, da če se poskusno delo določi v pogodbi o zaposlitvi za določen čas, se trajanje poskusnega dela določi sorazmerno s trajanem pogodbe in z naravo dela. Če se sklene nova zaporedna pogodba o zaposlitvi za določen čas za isto delo, ne sme vključevati poskusnega dela.

Navedeno torej pomeni, da ni dopustno, da se kar pri vseh sklenjenih pogodbah o zaposlitvi določi poskusno delo v trajanju 6 mesecev. Seveda pa je treba biti pozoren tudi na določila za delodajalca morebiti zavezujočih kolektivnih pogodb (tudi te vsebujejo posebna določila glede poskusnega dela v pogodbah o zaposlitvi za določen čas). Tako npr. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine določa, da lahko poskusno delo v pogodbi o zaposlitvi za določen čas traja najdlje eno tretjino časa, za katerega je sklenjena pogodba, vendar ne več kot šest mesecev.