Kapitalske naložbe v tujini
11. aprila, 2023

Slovenske družbe morajo poročati o kapitalskih naložbah v tujini

Skladno z Zakonom o davčnem postopku morajo slovenske družbe, ki imajo hčerinske družbe v tujini, to prijaviti tudi na FURS. Družbe morajo to storiti tudi preko FURS z obrazcem DR-04 zaradi obveznosti poročanja kapitalskih naložb v tujini.

Odgovorna oseba lahko to stori elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument (NF-LD), osebno ali po pošti na obrazcu DR-04 (v obrazec je potrebno vpisati identifikacijske podatke ter (v rubriko 20) podatke o kapitalskih naložbah v tujini. K obrazcu je potrebno priložiti dokument, iz katerega so razvidni podatki o kapitalski naložbi v tujini (potrdilo o kapitalski naložbi, pogodba o nakupu vrednostnih papirjev, ipd.), da finančni urad lahko preveri pravilnost oziroma točnost podatkov).