Elektronske evidence delovnega časa
20. decembra, 2023

Popravek v zvezi z evidenco subjektov, ki naj bi bili dolžni voditi elektronske evidence

Inšpektorat RS za delo je nedavno javnosti posredoval napačne podatke o poslovnih subjektih, ki naj bi bili obvezani voditi elektronske evidence delovnega časa zaradi prekrškov po 19.a členu ZEPDSV-A. Po podrobni interni reviziji se je ugotovilo, da so bili ti podatki nepravilni.

Posredovane so bile napačne informacije glede obveznosti vodenja elektronskih evidenc delovnega časa za 25 poslovnih subjektov. Pravilni podatek je, da morajo to obveznost izpolnjevati le trije navedeni subjekti. Napaka je izvirala iz informacijskega sistema. Čeprav je bil informacijski sistem na inšpektoratu posodobjen že maja, so šele naknadno ugotovili, da je sistem posredoval napačne informacije.

Napaka v informacijskem sistemu ni vplivala na poročanje o vsebini že pravnomočno izrečenih glob glede prekrškov delovnopravne zakonodaje s strani medijsko izpostavljenih subjektov. Ti subjekti še vedno ostajajo odgovorni za svoje prekrške in niso obvezani voditi elektronskih evidenc delovnega časa.