Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
3. avgusta, 2018

Pojašnjenje provedbe Zakona o porezu na dohodak po prilivima iz inostranstva

U cilju provedbe Zakona o porezu na dohodak koji je trenutno na snazi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), dana 12.07.2018. godine Porezna uprava FBiH uputila je poziv svim fizičkim licima – rezidentima Federacije BiH koji ostvaruju prihod iz inostranstva po osnovu dohotka i priliva novca po drugom osnovu, da iste prijave putem propisanih obrazaca Poreznoj upravi FBiH, te na iste plate porez. Poziv se odnosi na osobe koje su ostvarile prilive u periodu 2015. – 2017. godina, te je istima propisan rok od 30 dana da dobrovoljno podnesu obrasce u nadležnu Poreznu ispostavu. Ukoliko se pak osoba koja je bila dužna isto prijaviti ogluši na predmetni poziv, ista rizikuje da bude kažnjen(a) novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 3.000,00 KM.

Sva fizička lica – rezidenti dužna su prijaviti i uplatiti porez na dohodak ukoliko su primili novčana sredstva iz inostranstva po nekom od slijedećih osnova:

  • Obavljanja usluga u vidu samostalne ili nesamostalne djelatnosti
  • Imovine i imovinskih prava
  • Poklona u novcu.

Prema istom pozivu predstavljen je obrazac AMS-1035 namijenjen prijavi priliva iz inostranstva. Međutim, isti obrazac je u upotrebi od datuma objave poziva, odnosno koristiti će se samo za prihode ostvarene u 2018. godini. Obveznik, fizičko lice rezident dužan je na priliv iz inostranstva samostalno obračunati akontaciju poreza, te od ukupne naknade bez prava na priznavanje ličnog odbitka, uplatiti isti najkasnije naredni dan od dana kada je priliv realiziran, i to na račun kantonalnog budžeta prema općini prebivališta primaoca priliva, po vrsti prihoda 716116. Pored poreza, dodatno se obračunava i doprinos za zdravstvo u iznosu od 4% koji se uplaćuje u cijelosti u korist kantonalnog zavoda za zdravstveno osiguranje prema općini prebivališta primaoca priliva, po vrsti prihoda 712116. Porez na dohodak obračunava se u iznosu od 10% od razlike ukupnog priliva i doprinosa na zdravstvo.

Pored navedenog, potrebno je da porezni obveznik u roku od 5 (pet) dana od dana primitka dohotka preda obrazac AMS-1035 nadležnoj poreznoj ispostavi prema mjestu prebivališta fizičkog lica.

Ukoliko je fizičko lice ostvarilo prilive iz inostranstva u periodu 2015. – 2017. godina, obveznik nije dužan Poreznoj upravi podnositi obrazac AMS-1035, te je isti također oslobođen plaćanja doprinosa za zdravstvo u iznosu od 4%. Neophodno je samo prijaviti predmetni priliv prema obrascu GPD-1051 i isti izmiriti u korist budžeta kantona prebivališta primaoca, vrsta prihoda 716117. Prijava predmetnog dohotka i za 2018. godinu vrši u GPD-1051 obrascu, najkasnije do 31.3.2019. upisom u polje 13.

Za sva dodatna pitanja obratite nam se na info.sa@unija.com.

Dino Bojčić
Certificirani računovođa i Ovlašteni revizor