Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Spremenjene pravne podlage za izvajanje makrobonitetnih ukrepov
4. aprila, 2023

Pojasnilo glede spremenjenih pravnih podlag za izvajanje makrobonitetnih ukrepov

V preteklih dneh so na ministrstvu pojasnili, da bo Banka Slovenije po sprejetju dopolnitev Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema še bolj neodvisno določala makrobonitetne ukrepe za omejitev kreditiranja potrošnikov, neodvisno od sprememb višine minimalne plače. Spremembe zakona bodo zagotovile Banki Slovenije bolj jasno pravno podlago, da bo lahko sprejemala te ukrepe v svoji pristojnosti.

Vendar pa želijo na ministrstvu preprečiti morebitne nesporazume in ponovno poudariti, da sprejetje zakona samo po sebi ne pomeni sprostitve omejitev kreditiranja. Namesto tega daje zakon Banki Slovenije možnost, da pri določanju zneska, ki mora ostati mesečno na voljo kreditojemalcu, ne upošteva več pravil iz zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje, temveč lahko upošteva druga merila, na primer oceno nujnih življenjskih stroškov, namesto bruto minimalne plače. Na kratko, sprostitev omejitev kreditiranja ostaja v pristojnosti Banke Slovenije, vendar pa sprejetje zakona samo po sebi ne pomeni avtomatične sprostitve omejitev kreditiranja.

Vir: FURS