Spremenjene pravne podlage za izvajanje makrobonitetnih ukrepov
4. aprila, 2023

Pojasnilo glede spremenjenih pravnih podlag za izvajanje makrobonitetnih ukrepov

V preteklih dneh so na ministrstvu pojasnili, da bo Banka Slovenije po sprejetju dopolnitev Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema še bolj neodvisno določala makrobonitetne ukrepe za omejitev kreditiranja potrošnikov, neodvisno od sprememb višine minimalne plače. Spremembe zakona bodo zagotovile Banki Slovenije bolj jasno pravno podlago, da bo lahko sprejemala te ukrepe v svoji pristojnosti.

Vendar pa želijo na ministrstvu preprečiti morebitne nesporazume in ponovno poudariti, da sprejetje zakona samo po sebi ne pomeni sprostitve omejitev kreditiranja. Namesto tega daje zakon Banki Slovenije možnost, da pri določanju zneska, ki mora ostati mesečno na voljo kreditojemalcu, ne upošteva več pravil iz zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje, temveč lahko upošteva druga merila, na primer oceno nujnih življenjskih stroškov, namesto bruto minimalne plače. Na kratko, sprostitev omejitev kreditiranja ostaja v pristojnosti Banke Slovenije, vendar pa sprejetje zakona samo po sebi ne pomeni avtomatične sprostitve omejitev kreditiranja.

Vir: FURS