Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
15. marca, 2018

Oslobođenje od plaćanja PDV-a i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela EU te međunarodne organizacije sa sjedištem u drugoj državi članici EU

Plaćanja PDV-a prema članku 48. Zakona o PDV-u oslobođene su isporuke dobara i obavljanje usluga diplomatskim i

konzularnim predstavništvima, posebnim misijama, institucijama i tijelima Europske unije te međunarodnim
organizacijama.
Detaljan postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a i trošarine (u daljnjem tekstu: porez), za isporuke
dobara ili usluga u Republici Hrvatskoj namijenjenih diplomatskim i konzularnim predstavništvima, posebnim
misijama, institucijama i tijelima Europske unije te međunarodnim organizacijama (u daljnjem tekstu: osobe) sa
sjedištem u drugoj državi članici EU propisan je Pravilnikom o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza
za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Narodne
novine broj 81/15 i 1/17).