Olajšava za streho, okna, klimatsko napravo, hladilnik Unija Smart Accounting
10. marca, 2023

Olajšava za streho, okna, klimatsko napravo, hladilnik?

Da, za vse našteto je možna olajšava ob izpolnjevanju pogojev, kot jih opredeljuje Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod. Olajšava je nova in jo za leto 2022 uveljavljamo prvič.

FURS je v teh dneh izdal publikacijo,  v kateri pojasnjuje vsebino olajšave. V njej so objavljena tudi vprašanja zavezancev. Tako je med drugim pojasnjeno:

  • da se olajšava prizna ne glede na lastništvo nepremičnine, torej tudi za vlaganja v najete nepremičnine, če bo šlo za investicije v sredstva, ki se kvalificirajo za vlaganja v digitalni in zeleni prehod,
  • da se olajšave priznajo tudi za aparate kot so hladilnik, pomivalni stroj, sesalec, pečica, ipd. pod pogojem, da so razvrščeni v dva najvišja razreda energetske učinkovitosti v skladu z Uredbo 2017/1369/EU in se aparati potrebujejo za opravljanje dejavnosti,
  • da je pri izgradnji strehe treba biti pozoren, saj se olajšave na prizna za vse materiale in storitve, ki  so potrebni, da streha deluje kot celota in da objekt zadostuje vsem standardom. Olajšave ni mogoče uveljavljati za podporne storitve povezane z izgradnjo strehe, kot tudi ne za materiale, ki sicer sestavljajo streho kot celoto, ne vplivajo pa na izračun U vrednosti.

Več pojasnil o olajšavah, vprašanj in odgovorov zavezancev najdemo na povezavi TUKAJ.