Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Nov sistem poročanja o plačah v zasebnem sektorju
19. decembra, 2022

Od 1. januarja nov sistem poročanja o plačah v zasebnem sektorju

Nov sistem poročanja od 1. januarja z REK-O obrazcem Finančne uprave RS prinaša spremembe tudi na področju poročanja podatkov o plačah v zasebnem sektorju. AJPES vzpostavlja prehodno obdobje, v katerem bo potekalo vzporedno poročanje, tako na novem REK-O obrazcu Finančni upravi RS, kot AJPES na obrazcu ZAP/M. Poročanje podatkov AJPES bo prek spletne aplikacije Plače potekalo še vsaj za vsa mesečna izplačila plač za leto 2023.

AJPES izvaja mesečno statistično raziskovanje o izplačanih plačah pri pravnih osebah zasebnega sektorja za potrebe Statističnega urada Republike Slovenije. Pravne osebe mesečno predložijo AJPES zbirne podatke o izplačanih plačah in o številu zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur, ki bremenijo delodajalca. Podatke poročajo ločeno za zaposlene, za katere veljajo določila kolektivnih pogodb, in ločeno za zaposlene, za katere določila kolektivnih pogodb ne veljajo, in sicer za redna, zaostala in izredna izplačila.

Zavezanci za poročanje so vse pravne osebe zasebnega sektorja (gospodarske družbe, zadruge, pravne osebe zasebnega prava, društva), ki imajo vsaj eno zaposleno osebo.

 

Vir: AJPES