Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
19. septembra, 2016

Od 1. januara 2017. godine minimalna cena rada 130 dinara

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu Vlada je donela Odluku o visini minimalne cene rada za period januar – decembar 2017. godine, koja je objavljena u „Sl. glasniku RS” broj 77 od 14. septembra 2016. godine. Prema navedenoj Odluci minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar-decembar 2017. godine iznosi 130,00 dinara („neto”), po radnom času. Dakle, sve isplate minimalne zarade zaključno sa 31. decembrom 2016. godine vrše se u iznosu od 121,00 dinara neto po radnom času, bez obzira na mesec za koji se vrši isplata minimalne zarade.

Počev od 1. januara 2017. godine, prilikom isplate minimalne zarade primenjuje se novoutvrđeni neto iznos minimalne zarade od 130,00 dinara po radnom času, bez obzira na mesec za koji se vrši isplata minimalne zarade.

Red.br. Period primene
Neto iznos po radnom času (u dinarima)
„Sl. glasnik RS”
1. juli – decembar 2014. 115,00 74/14
2. januar – decembar 2015. 121,00 104/14
3. januar – decembar 2016. 121,00 79/15
4. januar – decembar 2017. 130,00 77/16