19. septembra, 2016

Od 1. januara 2017. godine minimalna cena rada 130 dinara

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu Vlada je donela Odluku o visini minimalne cene rada za period januar – decembar 2017. godine, koja je objavljena u „Sl. glasniku RS” broj 77 od 14. septembra 2016. godine. Prema navedenoj Odluci minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar-decembar 2017. godine iznosi 130,00 dinara („neto”), po radnom času. Dakle, sve isplate minimalne zarade zaključno sa 31. decembrom 2016. godine vrše se u iznosu od 121,00 dinara neto po radnom času, bez obzira na mesec za koji se vrši isplata minimalne zarade.

Počev od 1. januara 2017. godine, prilikom isplate minimalne zarade primenjuje se novoutvrđeni neto iznos minimalne zarade od 130,00 dinara po radnom času, bez obzira na mesec za koji se vrši isplata minimalne zarade.

Red.br.Period primene
Neto iznos po radnom času (u dinarima)
„Sl. glasnik RS”
1.juli – decembar 2014.115,0074/14
2.januar – decembar 2015.121,00104/14
3.januar – decembar 2016.121,0079/15
4.januar – decembar 2017.130,0077/16