Opravljanje dela na solidarnostno soboto
24. oktobra, 2023

Obrazec za opravljanje dela na solidarnostno soboto

Delodajalcem, ki bodo organizirali delo za namen solidarnostne sobote (ki je lahko tudi katerikoli drug dan), je na eDavkih na voljo “Obračun prispevkov za Sklad za obnovo Slovenije – obrazec PODO-OPSOS”. Ta obrazec predloži delodajalec, ki je organiziral solidarnostno delovno soboto v skladu s 101. členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 – ZIUOPZP (Uradni list RS, št. 95/23).

Obrazec je potrebno predložiti FURS v roku enega meseca po mesecu, v katerem je bila organizirana delovna sobota. Obračunane prispevke delavca in delodajalca po obračunu PODO-OPSOS, ki ga delodajalec predloži za posamezno organizirano delovno soboto, je treba plačati v desetih dneh po predložitvi obračuna.