29. januarja, 2024

Obračun novega obveznega zdravstvenega prispevka od januarja 2024 dalje

Z začetkom januarja 2024 bodo tisti, ki so dolžni obračunavati prispevke za zdravstveno zavarovanje, prvič vključeni v obračun novega obveznega zdravstvenega prispevka (OZP) v fiksnem mesečnem znesku 35 evrov.

Podatki za plačilo OZP, kot so prehodni račun in sklic, ostajajo nespremenjeni glede na druge prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje:

SI56 011008883000073

Davčna številka izplačevalca/delodajalca/zavezanca: 45004

Novi OZP se bo prvič upošteval in odtegnil ob izplačilu plač, nadomestil plač, pokojnin ter nadomestil iz obveznega socialnega zavarovanja (vključno s starševskim nadomestilom in nadomestilom za brezposelnost) za januar 2024, ne glede na datum izplačila. Izplačevalec bo prikazal obračun prispevka v REK obrazcu, ki bo ustrezno dopolnjen od januarja 2024 dalje.

Samostojni zavezanci za prispevke, kot so samozaposleni, družbeniki, kmetje itd., bodo novi OZP prvič upoštevali v obračunu prispevkov za januar 2024. Obračun prispevkov za socialno varnost (OPSV), ki ga pripravi Finančna uprava, bo vključeval tudi OZP.

Za dodatna pojasnila o obračunu OZP so na voljo na spletni strani Finančne uprave, kjer so informacije razdeljene glede na posamezne vrste zavarovancev.