Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
21. novembra, 2018

Objavljen nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Ministarstvo finansija je 07.novembra 2018. godine objavilo Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Izmene još uvek nisu usvojene.

U nastavku je pegled nekih od najznačajnijih predloženih dopuna i izmena:

  1. Izmene metodologije obračuna poreske amortizacije
  2. Priznavanje troškova za reklamu i propagandu
  3. Uvođenje podsticaja u vezi sa realizovanim troškovima istraživanja i razvoja
  4. Izuzimanje prihoda od oporezivanja realizovanih po osnovu ugovora o koncesiji
  5. Izuzimanje iz oporezivanja dela prihoda koje ostvari obveznik kao nosilac autorskog ili srodnog prava po osnovu naknade za iskorišćavanje istog
  6. Srazmerno umanjenje utvrđenog kapitalnog dobitka
  7. Izuzimanje iz oporezivanja kapitalnih dobitaka nastalih po osnovu prenosa nepokretnosti davaocu koncesije
  8. Poreski kredit po osnovu ulaganja u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost
  9. Uvođenje poreskog kredita po osnovu plaćenog poreza na kapitalni dobitak u drugoj državi.