Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
23. januarja, 2019

Obaveza izdavanja potvrde o plaćenim porezima po odbitku za 2018. godinu na Obrascu PPP-PO – rok za dostavljanje najkasnije do 31.1.2019. godine

Prema odredbama člana 41. stav 11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Službeni glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 (ispr.), 23/2003 (ispr.), 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 (dr. zakon), 62/2006 (dr. zakon), 63/2006 (ispr. dr. zakona), 61/2007, 20/2009, 72/2009 (dr. zakon), 53/2010, 101/2011, 2/2012 (ispr.), 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 (autentično tumačenje), 112/2015, 15/2016, 108/2016 i 30/2018, dalje: ZPPPA), isplatilac prihoda kao poreski platac, dužan je da licu iz čijih je prihoda, odnosno sredstava naplaćen porez po odbitku, po isteku kalendarske godine (2018. godine), odnosno najkasnije do 31. januara 2019. godine, izda potvrdu koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku.

U potvrdu se unose podaci o bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu, olakšicama i po odbitku plaćenim javnim prihodima.