Novi krizno likvidnostni krediti preko Slovenskega podjetniškega sklada
11. oktobra, 2022

Novi krizno likvidnostni krediti preko Slovenskega podjetniškega sklada

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo  pripravil nov paket neposredno krizno likvidnostnih kreditov v skupni višini 32 milijonov evrov, s katerim bodo mikro, mala in srednje velika podjetja lahko pridobila hitro in ugodno financiranje v višini do 100.000 evrov na podjetje.

Krediti so namenjeni podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi covid-19, obenem pa lahko podjetja posojila izkoristijo za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize.

V okviru upravičenih stroškov, ki bodo predmet financiranja, je dovoljeno financirati naložbe v obratna sredstva, kamor sodijo:

  • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
  • izdatki za opravljene storitve,
  • izdatki za plače,
  • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Podjetja lahko pridobijo sredstva v skupni višini od 20.000 evrov do 100.000 evrov. Rok za oddajo vloge je 15. november 2022 do 14. ure.

 

Podrobnejše pogoje razpisa najdete na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada na povezavi TUKAJ.