obračun plač unija nadomestila
22. februarja, 2022

Novi količniki za nadomestila plač za zadržanosti od dela

Od vključno 1. marca 2022 bodo začeli veljati novi količniki za nadomestila plač za zadržanost z dela v primeru, ko ima zavarovanec osnovo najmanj iz predpreteklega koledarskega leta. V preteklih letih so bile uskladitve na podlagi rasti življenjskih stroškov zadržane, zato se nova uskladitev uporabi od vključno marca 2022 do vključno februarja 2023.

Višina količnika znaša 1,0490, uporabi pa se takrat, ko uporabimo osnovo iz predpreteklega leta pri obračunu nadomestil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Višino količnikov lahko najdete na spletnih straneh ZZZS.