Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
27. julija, 2018

Nova stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2018

Objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od 3,82 % prema kojoj se u skladu s čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima stopa izračunavaju zatezne kamate kako slijedi:

  • u odnosima iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava 8,82 %, a
  • u ostalim odnosima 6,82 %.

Navedenu prosječnu kamatnu stopu HNB je objavila u Nar. nov. br. 59/18

U nastavku je pregled stopa zateznih kamata za drugo polugodište 2018. godine

 

*Zakon o obveznim odnosima
**Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
*** Osobe javnog prava su obveznici javne nabave (osim trgovačkih društava)
**** Ostali odnosi su odnosi između trgovaca i osoba javnog prava s jedne strane i građana s druge strane kao i građana međusobno. Ostali odnosi su i odnosi koji nisu ugovorni nego npr. zakonske obveze (zakonske kamate za poreze i doprinose).

Izvor : ( RRIF )