Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Olajšava za investiranje in vlaganja v digitalni in zeleni prehod Unija Smart Accounting
15. februarja, 2023

Nova davčna olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod

Klasična davčna olajšava za investiranje

Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za investiranje v višini 40 % investiranega zneska v določeno opremo in neopredmetena sredstva, vendar največ v višini davčne osnove.
Pri tem se v opremo NE štejejo:

  • pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme,
  • motorna vozila, razen osebnih avtomobilov ali avtobusov na hibridni ali električni pogon in avtobusov ter tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI.

Pri neopredmetenih sredstvih se ne štejejo dobro ime in stvarne pravice na nepremičninah ter druge podobne pravice.

Te olajšave ni mogoče uveljavljati, v kolikor so investicije financirane s strani proračunov lokalnih skupnosti, države RS ali EU. Prav tako pa je mogoče v primeru neizkoriščenega dela olajšave uveljavljati v naslednjih 5 davčnih obdobjih.

Zavezanec mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo v primeru, če:

  • prej kot v 3 letih proda opremo oziroma neopredmeteno sredstvo, za katero je uveljavljal olajšavo ali
  • proda opremo oziroma neopredmeteno sredstvo pred dokončnim amortiziranjem in je to krajše od 3 let.

Nova davčna olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod

Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod v posameznem obdobju. Vlaganja vključujejo računalništvo v oblaku, umetno inteligenco, velepodatke ter okoljsko prijazne tehnologije, ki vključujejo čistejši, cenejši ter bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energijsko učinkovitost stavb in uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost. Olajšave ni mogoče uveljavljati pri vlaganjih razvoj financiranih s strani proračuna Republike Slovenije ali EU. Ta olajšava se tudi izključuje z olajšavo za raziskave in razvoj ter klasično olajšavo za investiranje.