27. julija, 2023

Nov Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah

Državni zbor Republike Slovenije je na seji 28. junija 2023 soglasno sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1L), ki je pomemben korak v nadaljnji digitalizaciji poslovnega okolja v Sloveniji.

Novi zakon, z oznako 75/2023 2381, prinaša dve ključni spremembi, ki bosta pripomogli k pospešeni digitalizaciji in olajšanju postopkov za ustanavljanje in poslovanje podjetij. Prvi del novih sprememb se nanaša na prenos digitalizacijske direktive, ki omogoča spletno ustanavljanje družb z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), delniških družb (d.d.) in komanditnih delniških družb (k.d.d.) preko enotne točke SPOT (Vstopno mesto za subjekte javnega prava in gospodarske subjekte), kar vključuje tudi vpis podružnic tujih podjetij brez fizične prisotnosti. S tem ukrepom se bodo podjetniki in investitorji lahko še hitreje in enostavneje odločili za poslovanje v Sloveniji, saj se odpirajo nove možnosti in olajšave za ustanavljanje in registracijo podjetij.

Drugi del novih sprememb zakona pa se nanaša na direktivo o čezmejnih preoblikovanjih, združitvah in delitvah. S tem se bodo poenostavili postopki pri čezmejnih transakcijah med podjetji, kar bo prispevalo k večji prilagodljivosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij na mednarodnih trgih. Dodatno, nov zakon ureja pravila izvedbe elektronske ali virtualne skupščine brez fizične prisotnosti delničarjev, kar bo pripomoglo k večji učinkovitosti in enostavnosti odločanja vodenja podjetij, še posebej v primerih, ko delničarji niso fizično prisotni na enem mestu. Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.