Nov razpis za nepovratna sredstva - Slovenski regionalni razvojni sklad USA
25. maja, 2023

Nov razpis za nepovratna sredstva – Slovenski regionalni razvojni sklad

Slovenski regionalni razvojni sklad (SRRS) v petek, 19.5.2023  (URADNI LIST RS, Ur. l. RS, št. 57/2023) objavil nov finančni produkt BIZI NOO ki je namenjen podjetjem za izvedbo investicij v osnovna sredstva na obmejnih problemskih območjih.

Finančni produkt bo podprl: mikro, mala in srednje velika podjetja.

Vlagatelj lahko zaprosi samo za nepovratna sredstva (BIZI NOO) ali za nepovratna sredstva v kombinaciji z ugodnim posojilom (BIZI NOO posojilo) v sklopu ene vloge.

V poštev pridejo projekti na področju snovne in energetske učinkovitosti:

 • zmanjšana poraba primarne surovine v proizvodnji,
 • zmanjšana poraba energije,
 • prehod podjetja na krožno gospodarstvo in podobno.

Upravičeni stroški:

Obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge do 18. 10. 2025 in se nanašajo na:

 • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov (do največ 50 % upravičene vrednosti projekta)
 • Nova strojna oprema in delovni stroji (brez gradbene mehanizacije) ter v primeru “sheme de minimis” tudi nova oprema in stroji za manjšo porabo energije (npr. sončne elektrarne), ki je namenjena za samooskrbo vlagatelja
 • Neopredmetena sredstva, ki so lahko le v obliki programske opreme in v povezavi z
 • ostalimi upravičenimi stroški pri projektu

Višina sredstev:

 • Nepovratna sredstva od 50.000 € do 160.000 €
 • Ugodno posojilo od 25.000 € do 500.000 €

Pogoji:

 • Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 100.000 €, najvišja vrednost pa 1.000.000 €
 • Lastna udeležba najmanj 25 % upravičene vrednosti projekta.
 • Najvišji delež sofinanciranja projekta je odvisen od sheme državnih pomoči (max. glede na velikost in regijo projekta) oz. de minimis sheme (max. 75 % oz. 160.000 €). 

Možnost pridobitve ugodnega posojila od 25.000 EUR do 500.000 EUR.    

Vlogo na razpis je možno oddati v več rokih, odprt razpis je vse do porabe sredstev:

 • 16. 06. 2023,
 • 28. 07. 2023,
 • 09. 2023 in
 • 29. 09. 2023.

Projekt se ne sme začeti pred oddajo vloge.


Za več informacij o razpisu ter dokumentaciji na kristina.susnik@unija.com ali na povezavi TUKAJ.