Vnos nepremičnine v podjetnikovo podjetje

Kdaj popraviti DDV za terjatve do kupcev, ki so v stečaju ali prisilni poravnavi

Kaj morate vedeti o izvršnici?

Pravilnik o računovodstvu

Obdavčitev izplačila dobička družbeniku

Obresti od posojil

Tanka kapitalizacija in posojila med povezanimi osebami

Kako so povezane osebe opredeljene v davčni zakonodaji

Nagrajevanje zaposlenih

Izplačilo in prejem udeležbe na dobičku

Stečaj in prisilna poravnava

Sprememba amortizacijskih stopenj

Finančno poslovanje, odgovornost uprave in računovodskega servisa

Hramba poslovnih knjig in listin

Popravki napak z vidika DDV in nekateri drugi primeri zmanjšanja/povečanja izstopnega oziroma vstopnega DDV

Kako v poslovnih knjigah in davčnem obračunu popraviti napako?

Novosti na področju davka na dodano vrednost

Personalne (osebne) mape pri delodajalcu