Terjatve z vidika DDPO

Obresti med povezanimi osebami v obračunu DDPO za leto 2014

Novoletna darila

Postopek likvidacije d. o. o. po skrajšanem postopku

Kaj je volontersko pripravništvo?

Obračun DDV od najemnin ali izjave po 45. členu ZDDV-1

Letni dopust

Ne spreglejte: s 1.2.2014 je potrebno osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo oz. storitev za plačilo, prijaviti na ZZZS za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Odpis terjatev po ZDDPO-2

Zunajsodna poravnava

Dobropisi in naknadni računi

Sprememba firme, sedeža in drugih podatkov o družbi ter obveznosti stranke in vpliv na pravico do odbitka DDV

DDV pred 1. julijem in po njem

Novi vidiki vlaganja v tuja osnovna sredstva

Sklepi družbenikov

Navidezni pravni posli – pravni in davčni vidik

Evidence za normirance – pavšaliste

Obdavčitev z normiranimi odhodki in nekatere druge davčne spremembe v letu 2013