O centralnom registru zbirki podataka

Kapitalski dobiček v primeru naknadnih vplačil se ne ugotavlja

Stavbna pravica: katero novost je prineslo leto 2016?

Personalna mapa zaposlenega

Računovodski izkazi za 2016 na poenotenih obrazcih AJPES

Objava podataka i izmjena i dopuna propisa za JUNI 2016. godine u FBiH:

Objava podataka i izmjena i dopuna propisa za JUNI 2016. godine u BiH:

Spremembe pravilnika o izvajanju Zakona o DDV

SLOVENIA: Unija in 1 week has collected 350 kg of food in charity event for Ana’s little star

Izpolnjevanje carinske deklaracije, kadar se DDV ne plača kot uvozna dajatev 13. 6. 2016

Objava podataka i izmjena i dopuna propisa za MAJ 2016. godine u BiH:

Objava podataka i izmjena i dopuna propisa za MAJ 2016. godine u FBiH:

Letni dopust in regres

Davke in prispevke bomo plačevali s 5-dnevnim zamikom

Objava podataka i izmjena i dopuna propisa za APRIL 2016. godine u BiH

Objava podataka i izmjena i dopuna propisa za APRIL 2016. godine u FBiH

FURS objavil navodila za poslovanje sobodajalcev

UNIJA WAS HONOURED IN PRESTIGIOUS AWARDS: National Champion for Slovenia in the European Business Awards 2016/17