Prijedlozi Zakona – porezne reforme

Unija računovostvena kuća Sarajevo u samom vrhu najpouzdanijih kompanija u BiH

Unija na podjeli certifikata za naziv National Champion na takmičenju European Business Awards

Unija na podeli certifikata za naziv National Champion na takmičenju European Business Awards

Unija na podjeli certifikata za naziv National Champion na takmičenju European Business Awards

Prihajajoče novosti pri napotitvi delavcev na delo v tujino – 1. del

Naknada za neiskorišćeni godišnji odmor ima karakter zarade na koju se plaćaju porez i doprinosi

Očekuje se odlaganje primene Pravilnika o evidenciji o PDV-u i pregledu obračuna PDV-a do 1. januara 2018.

Zamena zdravstvenih knjižica uskoro na portalu e-Uprava

Prema Mišljenju Ministarstva rada, službeni put duži od 30 dana u kontinuitetu ili duži od 90 dana sa prekidima u toku kalendarske godine se ne smatra upućivanjem na rad u inostranstvo

Redosled namirenja poreskog duga

FURS objavil pojasnila v zvezi z izplačilom dela plače za poslovno uspešnost

Objava podataka i izmjena i dopuna propisa za OKTOBAR 2016. godine u FBiH:

Objava podataka i izmjena i dopuna propisa za OKTOBAR 2016. godine u BiH:

Neuerungen für Jahresabschluss 31.12.2016

Obdavčitev dobička pravnih oseb po novem

Neuerungen für Jahresabschluss 31.12.2016 Teil 3: Berechnung der Rückstellungen für Abfertigungen und Jubiläumsgelder

Darila ob novem letu