E-postopek za pridobitev subvencije za električna vozila

Poletje – najboljši čas za izvedbo skrbnega pregleda

V petek, 30.6.2023, se izteče rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine

Vlaganje v nacionalno slovensko poslovno točko

Sprejeta novela Zakona o gospodarskih družbah prinaša olajšave pri poslovanju družb

Ocena finančnega položaja podjetja

Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (ETN)

Spremembe Slovenskih računovodskih standardov

ESG pripomoček – spletno orodje za samoevalvacijo trajnostne usmerjenosti

Študentsko tekmovanje – Unija Challenge 2023

Napoved ugodnih likvidnostnih kreditov

Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev

Ukrep znižanja stopnje davka na dodano vrednost se izteka

Sodna praksa Sodišča EU v zvezi z nepremičninami

Novosti na področju evidenc delovnega časa bodo začele veljati šele novembra

Nov razpis za nepovratna sredstva – Slovenski regionalni razvojni sklad

Poslovanje v Bosni in Hercegovini

Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE