Kaj mora vsebovati račun?

Prvega septembra bo vsem staršem omogočena plačana odsotnost za spremstvo prvošolcev

Znana je višina pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje v letu 2020

Izplačevalci dohodkov, le še nekaj dni časa imate za posredovanje podatkov o vzdrževanih družinskih članih

Delodajalci, že veste, da se s 1. januarjem zvišuje tudi višina dnevnic za službena potovanja v tujini?

Novosti in kontrole pri letnem poročanju

S 1.1.2020 več »novih« subjektov javnega interesa

Unija je združila moči z računovodstvom Line d.o.o.

Ste med podeljevalci štipendij?

Oglaševanje preko Airbnb ali Bookinga in obveznost za registracijo za namene DDV

Delodajalci, ne pozabite – 1. januarja se poviša minimalna plača

Davčna reforma 2020 – dohodnina, DDPO, davčni postopek

Kdo mora predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV?

Nova 5 % stopnja DDV

Kje in kako preverim veljavnost identifikacijske številke za DDV kupca?

BOSNIA and HERZEGOVINA: BiH has become part of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes

Sodobno poročanje in analiza – ključ do uspešnega poslovanja

Kaj mora mali davčni zavezanec vedeti o DDV, če opravi storitev v EU?