Podaljšanje roka tudi za priglasitev ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov

Blažitev posledic koronavirusa za s.p.- je – odlog prispevkov za socialno varnost

Spremembe tarifnih razredov v Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije in višina regresa za leto 2020

SLOVENIA: What are the possible solutions for Slovenian employers during the pandemic of Corona Virus?

Spletni seminar o možnostih za delodajalce v Sloveniji v času koronavirusa SARS-CoV-2

Končni rok za oddajo davčnega obračuna in letnih poročil bo najverjetneje 31. maj 2020

Posebno obvestilo Ministrstva za finance: »Podaljšali se bodo roki za predložitev obrazcev in druge dokumentacije državnim organom (FURS, AJPES)«

Osebni prevzem dokumentacije na FURS do preklica ne bo mogoč

Kaj predvideva predlog Interventnega zakona za ohranitev delovnih mest?

Do kakšnega nadomestila boste upravičeni, če boste v naslednjih dneh oz. tednih ostali doma?

IMPORTANT announcement for our clients and partners

OBVESTILO za stranke in partnerje

Na kakšen način lahko postopate delodajalci v času pojava korona virusa (SARS-CoV-2)?

Kakšne možnosti so na razpolago na davčnem področju za blažitev posledic ohromitve gospodarstva?

Kaj bo prioriteta FURS-a pri inšpekcijskih nadzorih v letu 2020?

SLOVENIA: Raising the minimum wage in Slovenia and the EU

Dvig minimalne plače v Sloveniji in v EU

Poenostavljeno plačilo obveznosti do FURS sedaj tudi za podjetnike in podjetja z zaposlenimi