Obvestilo: Onemogočena oddaja IZJAVE za nosilce dejavnosti na podlagi interventnega zakona

Od 1. 5. 2020 v veljavi novela Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – možnost uveljavljanja nekaterih ukrepov še tekom tega tedna

Državni zbor 28. 4. 2020 sprejel novelo prvega proti korona paketa

FURS je objavil seznam upravičencev do mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost – upravičenci preverite roke za oddajo vlog!

Ali z zalogami friziramo bilance?

Novi predlog PKP2: Delodajalci in podjetja, preverite nove pogoje za finančno pomoč

Kaj predvideva novi predlog Interventnega zakona za zagotavljanje likvidnosti gospodarstvu?

Na portalu eDavki že objavljena izjava za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov

Novi Proti Korona zakon stopil v veljavnost 11. 4. 2020

Pogoji za oprostitev in odlog plačila prispevkov za samozaposlene

Kako ohraniti likvidnost podjetja v kriznem obdobju?

POMEMBNO OBVESTILO: Rok za plačilo davčnih obveznosti je 9.4.2020

Likvidnost podjetja v kriznem obdobju – kakšne so možnosti?

Prijava delavcev na čakanju na delo je že mogoča

Opravljanje dela na domu

Komunikacija vodstva z zaposlenimi v času izrednih razmer

Podaljšanje roka za posredovanje pisnih stališč glede prenosa Direktive (EU) 2019/789 in Direktive (EU) 2019/790 s področja avtorskega prava v slovenski pravni red

Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)