Državni zbor potrdil tretji protikorona paket – delodajalci lahko koristite delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in čakanje na delo

Subvencija za zaposlitev brezposelne osebe, ki je izgubila delo zaradi epidemije

SLOVENIA: How to ensure asset liquidity?

Prodaja blaga na daljavo in novosti 2021

Poročanje o davčnih poslih v tujini

Vlada v Državni zbor pošilja predlog #PKP3

Nova kreditno garancijska linija za kritje škode COVID-19

SLOVENIA: End of COVID-19 epidemic

Epidemija COVID-19 preklicana

Ste pozabili vložiti izjavo za oprostitev plačila prispevkov za mesec marec in april? Še imate čas.

Oprostitev DDV od pridobitve in dobave zaščitne opreme po ZIUZEOP-A

Pridobitev kredita s poroštvom Republike Slovenije je pogojena z udeležbo v obveznem pobotu

Delodajalci, ste prejeli povračilo nadomestil plače s strani Zavoda za zaposlovanje?

SERBIA: How to establish a limited liability company

Bliža se rok za oddajo davčnih obračunov in letnih poročil

CROATIA: Update about salary execution in a crisis caused by the COVID-19 pandemic

SERBIA: State’s Anti-Covid-19 measures

BOSNIA and HERZEGOVINA: Freelancing – rights and obligations