Poziv za prevzem brezplačnih mask za samozaposlene in mikro podjetja je podaljšan

Novo glede letnih poročil

4 ključne bančne storitve ob odprtju podjetja

Konec opravljanja dejavnosti kjerkoli na območju sedeža družbe?

Krizni dodatek – delodajalci, ne pozabite na izjavo

Delodajalci, preverite, ali lahko koristite katerega od ukrepov na podlagi PKP-8

Do konca februarja rok za poročanje o kapitalskih dobičkih za fizične osebe

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah

Vračilo DDV, plačanega v tujini ter spremembe vezane na Brexit

Vloga za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov januar – marec 2021 je že na voljo

Izvedeni finančni instrumenti

Struktura namenskih povratnih sredstev za razvoj gospodarstva in tehnologije 2021

Letni kontrolni postopki v zvezi s finančnimi naložbami

Predlog PKP-8

Struktura namenskih povratnih sredstev za razvoj gospodarstva in tehnologije 2021

Javno povabilo za zaposlovanje brezposelnih na zelenih delovnih mestih

Sredstva za razvoj gospodarstva in tehnologije

Je morda čas za finančno prestrukturiranje?