Vavčerji za mikro, mala in srednja podjetja

Razkritja mikro družb

Olajšave za premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence

Posebnost pogodbe o zaposlitvi z vodilni delavcem

Revalorizacija in slabitve v bilanci stanja

Posebnosti pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo

Predlog spremembe Zakona o trošarinah

Suspenz pogodbe o zaposlitvi

Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov

Vpliv pomoči PKP na izračun odbitnega deleža

Sprememba v zakonodaji o prenehanju opravljanja dejavnosti za samostojne podjetnike

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covida-19 (PKP8)

Prioritetni inšpekcijski nadzori FURS-a v letu 2021

Minimalno plačilo višje tudi za dijake in študente

Kdaj in kako davčni zavezanec izstopi iz sistema DDV?

PKP8 in ukrepi za pomoč delodajalcem glede minimalne plače

Na kaj morate paziti pri potnih nalogih

Ali bo Vlada RS sprejela predloge GZS glede ukrepov PKP9?