Podaljšan rok za oddajo obračunov DDPO in DohDej

Rok za poročanje o nastalih odpadkih v letu 2021 – 31. marec 2022

Stroški za rezervacije in druge korekcije prihodkov in odhodkov

Novi količniki za nadomestila plač za zadržanosti od dela

Zakaj je pomembno imeti backup elektronske pošte Office 365 (EXCHANGE ONLINE)?

Prenovljen REK-O obrazec

Vavčer za digitalni marketing

Izdajanje računov v papirnati obliki

DDV pri električnih vozilih

Obračun plač si zasluži največjo pozornost

28. februar – rok za vložitev nekaterih davčnih napovedi

Kmalu se izteče rok za vpis elektronskega naslova družb v Poslovni register

Licenčna pogodba med SAZOR GIZ k.o. in GZS

Transferne cene – posli med povezanimi osebami

Ne pozabite oddati vloge za vzdrževane družinske člane

Kritje bolniške odsotnosti v manjše breme delodajalca

Pomoč za nakup hitrih testov podaljšana do konca februarja

Novosti DDV