Varnostno kopiranje podatkov – backup podatkov

Obračun DDV

Sprememba najnižjega nadomestila za bolniško odsotnost

Dana jamstva in druga poroštva – ali jih morajo tudi mali upoštevati v letnem poročilu?

Sprejet Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti

Državni zbor potrdil novelo Zakona o dohodnini

Kako različne prodajne akcije vplivajo na bilance?

Seznam držav izven EU z nižjo obdavčitvijo dobička

Transferne cene

Kratkotrajna bolniška odsotnost brez potrdila podaljšana do 31.5.2022

Kako bilance oddajo normiranci?

Odsotnost z dela v času stavke v vzgoji in izobraževanju

Unija Club organizira brezplačen webinar “Transferne cene”

Nova olajšava za zaposlovanje od 2022

Pravilen obračun plač – eden večjih izzivov delodajalcev

Rok za plačilo odloženih prispevkov je 31. marec 2022

Povišanje urne postavke za upokojence

Povprečna plača za leto 2021 v Sloveniji