Rezervacije za razgradnjo, odstranitev in obnovitev

Obdavčitve dohodkov in dobičkov po novem

Višji neobdavčen znesek za prevoz na delo in z dela ter prevoza na službenih potovanjih

Novosti pri kolektivnih pogodbah

Kibernetska varnost

Izplačilo regresa v 2022

Microsoft opušča osnovno preverjanje pristnosti v Exchange Online

Due diligence analiza

Vloga za deficitarne štipendije

Unija Club organizira brezplačen webinar “Kibernetska varnost in e-pošta”

Splošno o Mednarodnih standardih računovodskega poročanja

Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod

Bliža se rok za doplačilo dohodnine

Vračilo DDV plačanega v tujini

Kako izbrati najboljši računovodski servis za podjetje

Olajšava za donacije za vrhunski šport in druge novosti 2022

Sprememba urne postavke pri začasnem in občasnem delu upokojencev

Računovodska obravnava popustov