15. februarja, 2024

Napovedanih 672,4 milijonov evrov sredstev za razvoj gospodarstva, turizma in športa

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je za leto 2024 razkrilo obsežen načrt, ki vključuje finančno spodbudo v višini 672,4 milijona evrov za razvoj gospodarstva, turizma in športa. Ta izjemno obsežna investicija, skupaj z izvajalskimi partnerji in SID banko, je zasnovana z namenom krepitve konkurenčnosti ter ustvarjanja dodane vrednosti za slovensko gospodarstvo.

Ob predstavitvi načrta je minister izpostavil, da so spodbude osredotočene na podporo inovativnosti, trajnosti in povečanja dodane vrednosti. Poleg neposrednih finančnih vložkov načrt vključuje tudi široko paleto ukrepov, ki so namenjeni reševanju tržnih vrzeli, spodbujanju raziskav, razvoja in inovacij ter izboljšanju celotnega gospodarskega okolja. Med glavnimi cilji so tudi podpora pri prestrukturiranju gospodarstva, spodbujanje podjetništva, povečanje energetske učinkovitosti ter razvoj turizma.

Področja, ki bodo deležna podpore, so številna in raznolika. Načrt vključuje podporo gospodarskemu prestrukturiranju premogovnih regij, spodbujanje podjetništva, razvoj energetike z osredotočenjem na energetsko učinkovitost ter razogljičenje industrije, financiranje raziskav, razvoja in inovacij, intervencijske ukrepe za krizne situacije, nadaljnji razvoj lesnopredelovalne industrije, podporo krožnemu gospodarstvu, internacionalizacijo slovenskega gospodarstva, spodbujanje rokodelstva, razvoj turizma in podporo športu. Te naložbe so zasnovane s ciljem ustvarjanja trajnostne rasti, izboljšanja konkurenčnosti ter spodbujanja razvoja inovativnih in trajnostnih tehnologij.

Vir: GOV