Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
31. maja, 2018

Mogućnost povraćaja više plaćenih doprinosa za socijalno osiguranje za 2017. godinu

Ovim putem želimo da vas informišemo u vezi sa mogućnošću povraćaja više plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu, u skladu sa odredbama Člana 66. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

S tim u vezi, obveznik doprinosa za koga su za 2017. godinu plaćeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iz osnovice koja prelazi iznos utvrđene najviše godišnje osnovice doprinosa od 3.793.175 dinara, ima pravo na povraćaj tako više plaćenog iznosa doprinosa.

U slučaju da Vam je potrebna asistencija prilikom utvrđivanja osnovice na koju su plaćeni doprinosi u 2017. godini možete da nas kontaktirate, a naša služba za obračun zarada će Vam pružiti sve potrebne podatke. Stupite u kontakt sa nama – ovde