Mnenja strank

Iskali smo izkušeno podjetje pri optimizaciji in izboljšanju delovnih procesov za obračun plač

Zaradi vse večjih potreb pri optimizaciji in izboljšanju delovnih procesov na področju obračuna plač in HR svetovanja, smo se znašli na prelomni točki, kjer nam je Računovodska hiša Unija s svojimi hitrimi in učinkovitimi rešitvami prišla naproti. Od začetka smo vedeli, da potrebujemo prilagojene programske rešitve, in ravno iz tega razloga je bilo za nas pomembno, da poiščemo zanesljivega ponudnika, s katerim bomo lažje komunicirali, ki bo imel dovolj izkušenj, dovolj referenc, predvsem pa takšnega, ki bo razumel naše potrebe pri optimizaciji delovnih procesov za obračun plač. Že na našem uvodnem sestanku smo ugotovili, da govorimo isti jezik. Bili so zelo zainteresirani pri pridobivanju informacij o našem načinu dela in dilemami, s katerimi se je soočalo naše podjetje. Kmalu zatem so prišli s predlogi in rešitvami, katere smo z veseljem sprejeli. Pri samem prenosu podatkov iz našega internega sistema v sistem obračuna plač in kadrovskih evidenc pri ponudniku smo pričakovali nekaj prekinitev, vendar je vse steklo zelo hitro in tekoče ter brez kakršnihkoli prekinitev. Na področju obračuna plač z računovodsko hišo Unija sodelujemo že tretje leto in smo več kot zadovoljni, tako v smislu visoke kakovosti in podpore pri storitvah obračuna plač, kot poslovnim odnosom, ki smo ga razvili z izvajalcem.

Martina Bohinc, C&A Moda d.o.o
Chief accountant Slovenia/Finance
Store Controller Slovenia/Croatia/Serbia

Unija računovodska hiša je dober partner za podjetja z globalno miselnostjo. Pri Eurosenderju smo sodelovali z Unijo v različnih fazah našega razvoja in vedno so nam bili v podporo s kakovostnimi storitvami in strokovnostjo. Njihov mednarodni pristop in bogate izkušnje so ključnega pomena pri zagotavljanju kakovostnih storitev.

Jan Štefe, direktor
Eurosender d.o.o.

Z Unijo smo začeli sodelovati leta 2012 pri vodenju računovodstva za našo podružnico Hilti Srbija.
Iskali smo ne le podjetje, ki mu zaupamo administrativne aktivnosti, temveč predvsem partnerja z dolgoletnimi izkušnjami, na področju Srbije.
Hilti je zaupal Uniji dejansko celotno vodenje računovodstva in upravljanje z davki, da bi si zagotovili učinkovitost, predvsem pa popolno skladnost s predpisi.
Unija nam je med drugim pokazala veliko prilagodljivost, saj so nam pomagali pri uvajanju novega operacijskega sistema.
Te pozitivne izkušnje, ki smo jih imeli v Srbiji, so nas vodile k širitvi sodelovanja z Unijo tudi v drugih dveh državah, Bosni in Črni Gori.
V teh državah, zahvaljujoč podpori Unije, zdaj upravljamo celotno finančno področje brez lastnih sredstev.

Hilti Serbia
Paolo DellaFlora
Accounting & Treasury Manager

Na inštitutu za javno upravo kot raziskovalno-svetovalnem zavodu se zelo dobro zavedamo pomena outsourcinga; delaj tisto in samo tisto, kar najbolje znaš, drugo pa prepusti za to usposobljenim izvajalcem. V našem primeru to drži in sodelovanje z Unijo ocenjujemo kot zelo uspešno. Strokovnost zaposlenih, odlična odzivnost in visok nivo davčne varnosti so lastnosti, ki jih pripisujemo naši računovodski hiši.

dr. Rajko Pirnat, direktor Inštituta
INŠTITUT ZA JAVNO UPRAVO PRI PF

Glede na velikost našega poslovanja smo bili pred nujno odločitvijo za zamenjavo računovodskega servisa. Iskali smo kakovostnega in zanesljivega partnerja, ki tudi s tehnološkega vidika lahko sledi našim zahtevam. To smo našli v računovodski hiši UNIJA, kjer so poročila ažurna, natančna, hitro dostopna in jasna. S pomočjo njihovega sistema za brezpapirno poslovanje e-računovodstvo dnevno zagotavljamo vso potrebno dokumentacijo, ki se dnevno evidentira in stanje našega poslovanja je v vsakem trenutku na razpolago.

Tihomir Krstić, direktor
OPTIKA CLARUS – PLANETA d.o.o.

Smo ena največjih osnovnih šol v Sloveniji, zato je tudi pregled nad plačilom različnih storitev in dajatev zelo kompleksen sistem, ki zahteva natančnost, skrbnost in zanesljivost. Vse to smo dolgo iskali in končno našli v podjetju Unija Računovodska hiša d.o.o. S pomočjo tega zanesljivega partnerja smo uredili svoje bilance ter odpravili vrzeli na področju šolskega računovodstva.

Sašo Vlah, ravnatelj
Osnovna šola Vič

O  kakovostno opravljenih računovodskih storitvah in svetovanju se najbolje prepričaš ob inšpekcijskem pregledu davčnega organa. V zadnjem obdobju smo v naši družbi uspešno – brez pripomb – zaključili dva tovrstna pregleda, za kar gre zasluga tudi računovodski hiši Unija. Strokovna, natančna in zaupanja vredna računovodska hiša.

Josef Rutar, direktor
RUTAR MARKETING, d.o.o.

V sodobnem času je nadvse pomembno, da smo s svojim delom in produkti konkurenčni široki ponudbi na trgu. Partnerstvo z računovodsko hišo Unija nam omogoča, da se lahko v celoti posvečamo svojemu delu ter razvoju, saj z njihovo pomočjo naše poslovanje olajšano, predvsem pa hitrejše. S svojim delom so nam že večkrat dokazali, da jim lahko v celoti zaupamo, da bomo v sodelovanju z njimi delovali bolj učinkovito ter v skladu z najnovejšimi predpisi. Njihovo strokovno znanje, izkušnje ter profesionalni odnos so le nekateri od faktorjev, zaradi katerih z veseljem že več let poslujemo prav z njimi.

mag. Nikola Krečar, direktor
RWE Ljubljana, energetske storitve, d.o.o.

Kot sodobno in dinamično podjetje, ki si zastavlja visoke ci­lje in standarde, želimo, da je naše poslovanje na vseh rav­neh strokovno. Na podlagi te vizije izbiramo tudi partnerje, s katerimi želimo graditi dolgoročen in zaupljiv odnos. Prav zato smo področje računovodstva in davčnega svetovanja zaupali računovodski hiši Unija, ki nam s svojim strokovnim kadrom in sodobnimi IT – rešitvami nudi celovito podporo v državah na Balkanu in v Avstriji. S pomočjo Unije lahko sedaj na enem me­stu nadziramo poslovanje na celotnem trgu, kar nam bistveno olajša pravilno usmerjanje našega poslovanja. Prepričali so nas z odzivnostjo, ažurnimi informacijami in osebnim pristopom, ki ga nadvse cenimo. 

Andrej Podgoršek, direktor
VITAPUR d.o.o.

Unija računovodska hiša nas že več kot 10 let navdušuje s svojo strokovnostjo, kakovostjo in prilagodljivostjo. Prisotnost v 14 državah na CEE trgu nam je olajšala postavitev enotnega računovodskega sistema in omogočila enoten način poročanja o uspešnosti posameznih enot.
Sledenje novim trendom, redno ažurno podajanje informacij in skrb za stranke so za Unijo velikega pomena, zato z veseljem Unijo priporočamo vsem, ki iščejo profesionalno in cenovno konkurenčno storitev.

Margareta Lorger, finančna nadzornica
Sun Chemicals

K odločitvi za računovodsko hišo UNIJA je v prvi vrsti botroval njihov pozitiven pristop k racionalizaciji našega administrativnega dela, ki se nanaša na pripravo poslovne dokumentacije za računovodsko obdelavo. V mislih imam predvsem pravilno organizacijo dela za pripravo dokumentov in podlag obračunov, vzpostavili smo enoten operacijsko poslovni sistem, še posebna pridobitev pa je zagotovo sistem e-Računovodstva, ki s pomočjo optičnega čitalnika omogoča pretvorbo papirne dokumentacij v digitalno. S tem načinom dela se izognemo dvojnemu vnosu podatkov, zmanjšamo možnost napak, vsa dokumentacija je v elektronski obliki dosegljivi 24 ur na dan preko spleta in na koncu tudi s svojim delom prispevamo k nižji ceni računovodskega evidentiranja.

Monika Ažman, predsednica
ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE ,
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Za računovodski servis Unija smo se odločili na podlagi priporočil nekaterih davčnih strokovnjakov, s katerimi smo v preteklosti sodelovali. V zadnjem času se naše združenje namreč aktivno vključuje v številne mednarodne projekte, kjer so natančne in strokovne finančne analize ter poročila ključnega pomena za kakovostno izvedbo projekta. Tovrstne storitve pa strokovno in pravočasno lahko opravljajo le veliki računovodski servisi, kjer je zaposlenih več usposobljenih strokovnjakov z različnih področij.

Frida Bertoncel, vodja projektov
ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE

Preverite, kako
lahko Unija
pomaga vam!

KONTAKTIRAJTE NAS