Mednarodna prisotnost

Od ustanovitve podjetja do računovodstva, obračuna plač in svetovanja tako doma kot tudi v tujini

Računovodska hiša Unija najrazličnejšim organizacijam nudi celovito računovodsko storitev, obračun plač, davčno, pravno, poslovno-finančno in računovodsko svetovanje tako doma kot tudi v tujini. S svojimi poslovalnicami smo prisotni na več trgih, in sicer v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, BiH, Črni Gori in v Makedoniji.
Ker naši strokovnjaki dobro poznajo tako slovensko kot mednarodno zakonodajo, vam bodo lažje razložili posebnosti, na katere morate biti pri svojem poslovanju še posebej pozorni.
Prepustite nam vodenje poslovnih knjig in poskrbeli bomo, da bodo le-te vodene v skladu z lokalno zakonodajo.
Redno vas bomo obveščali o poslovanju vašega podjetja in vam svetovali s področja računovodstva in davkov.
Obračun plač, vodenje kadrovskih evidenc in ostale kadrovske storitve so prav tako lahko naša skrb in zagotavljamo vam, da bodo v skladu z vašimi pričakovanji in veljavnimi predpisi, poskrbeli pa bomo seveda tudi za pravočasno in pravilno poročanje državnim institucijam. Zagotovite si stalen vpogled v poslovne knjige svojega podjetja kjerkoli, kadarkoli. Preko Unija App boste lahko potrjevali verodostojnost prejetih računov in pregledovali vso poslovno dokumentacijo iz našega e-arhiva.

Katere storitve vam zagotavljamo v državah v katerih smo prisotni:

ustanovitev podjetja,
vodenje računovodstva na posameznem trgu v skladu z lokalno zakonodajo,
računovodsko, kadrovsko in davčno svetovanje v skladu z lokalno zakonodajo,
obračun plač,
• Unija Smart Accounting – računovodstvo nove generacije
• redni nadzor poslovanja za vse družbe neposredno iz Slovenije,
• primerjavo lokalnih zakonodaj,
• preventivne davčne preglede in notranjo revizijo poslovanja tako posameznega podjetja kot skupine podjetij.

Preverite, kako
lahko Unija
pomaga vam!

KONTAKTIRAJTE NAS