Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
15. marca, 2018

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2018. godinu iznosi 4,55%

Prethodno navedena kamatna stopa odnosi se na najnižu kamatnu stopu koju je porezni obveznik rezident RH dužan

obračunati u situaciji kada daje zajmove povezanim osobama nerezidentima. Navedena kamatna stopa predstavlja
referentnu stopu i u situaciji kada porezni obveznik rezident RH prima zajam od povezanih osoba nerezidenata
prilikom čega navedena kamatna stopa predstavlja najvišu kamatnu stopu koja se smatra porezno priznatom s
aspekta poreza na dobit. U situaciji kada bi kamatna stopa na zajam primljen od strane povezane osobe nerezidenta
bila viša od propisane, za razliku je potrebno uvećati osnovicu poreza na dobit.
Valja također naglasiti kako, osim primjene kamatne stope propisane od strane Ministra financija, postoji mogućnost
utvrđivanja kamatne stope na zajmove između povezanih osoba sukladno metodama za utvrđivanje transfernih cijena
iz članka 13. Zakona o porezu na dobit, pod uvjetom da porezni obveznik taj način primjenjuje na sve ugovore.
  1. ima povlašteni porezni status, odnosno plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope ili je oslobođena od plaćanja poreza na dobit, ili
  2. ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja