Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
31. januarja, 2012

Kako so povezane osebe opredeljene v davčni zakonodaji

Poslovna politika povezanih oseb je pogosto usmerjena v optimiziranje poslovnih rezultatov, kar lahko povzroči, da je skupna davčna osnova povezanih oseb tako manjša, kot bi bila, če te osebe ne bi bile povezane. Zakonodajalec je želel takšno ravnanje preprečiti, zato se pri poslovanju s povezanimi osebami že dlje uporabljajo posebna pravila določanja davčne osnove. Za preprečevanje zniževanja skupne davčne osnove povezanih oseb je v davčni zakonodaji določeno, da so povezane osebe dolžne prilagoditi transferne cene do višine primerljivih tržnih cen. Te se ugotavljajo po posebnih metodah iz 5. odstavka 16. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Prilagoditev pa niso dolžne opraviti povezane osebe, ki so pravne osebe in hkrati rezidenti Republike Slovenije, kadar poslujejo s povezanimi osebami, ki so tudi pravne osebe in rezidenti Republike Slovenije, razen v nekaterih posebnih primerih, ki so zapisani v tem prispevku. Cilj pričujočega prispevka je pregled povezanih oseb po naši davčni zakonodaji za potrebe določanja davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

V 16. členu ZDDPO-2 je zapisana definicija povezanih oseb, kadar gre za čezmejno povezavo med pravnimi osebami, v 17. člen ZDDPO-2 pa so vključene definicije povezav med davčnimi zavezanci, ki imajo sedež poslovanja v Sloveniji.

Celoten članek je na voljo v biltenu Unikum 

Pripravila: dr. Mateja Drobež Tomšič