Javni razpis prestrukturiranje daljinskih sistemov
15. maja, 2023

Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE

Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (NOO – DO OVE 2023)

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v začetku maja objavilo javni razpis za energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije. Vlagatelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter zadruge po Zakonu o zadrugah.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov:

 1. vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo obnovljive vire energije, in sicer:
  • kotlov na lesno biomaso,
  • toplotnih črpalk,
  • sončnih sprejemnikov za proizvodnjo toplote
 2. izgradnjo postrojenj za soproizvodnjo toplote in električne energije iz obnovljivih virov energije (npr. lesna biomasa) v obstoječih sistemih daljinskega ogrevanja.
Upravičeni stroški

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

 • stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;
 • stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;
 • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti največ 3% priznanih upravičenih stroškov projekta.
Višina sofinanciranja

S sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost bodo priznani upravičeni stroški projekta sofinancirani največ do 45%.

Predvidenih datumi za oddajo vlog

Prvi rok za oddajo vlog je 5. 6. 2023, sledijo mu še: 20.10.2023, 20.3.2024, 20.11.2024, zadnji rok pa je 20. 3. 2025.

V primeru, da načrtujete tovrstno investicijo v vašem podjetju in vas zanima pridobitev sredstev, nas kontaktirajte na kristina.susnik@unija.com.